Welcome to
the lodge at Ekkerøy beach

Almost as far north and east you can get in Europe, you’ll find the arctic paradise peninsula Ekkerøy. An small old fishing village by the the Varanger fjord, surrounded by fine sandy beaches and steep bird cliffs, is the perfect place for workaction or vacation.

The Ekkerøy Lodge offers a boutique and genuine experience, either you come here for vacation or work. The lodge houses a modern kitchen with all facilities, three bedrooms with a total of six beds and a spacious dining and living room, perfect for planning your next project with your colleagues or hanging out with your friends and family.

Rekefabrikken på Ekkerøy

Rekefisket var så stort i 1961 at Vadsø Hermetikkfabrikk A/S valgte å åpne en filial på Ekkerøy. Et lite bygg som ble brukt som egnebu på fiskebruket var nå Rekefabrikk. Håkon Hansen fra Ekkerøy, som hadde erfaring fra arbeidet ved Hermetikkfabrikken i Vadsø, ble satt til å lede rekefabrikken.
Rekene ble tatt inn, heist opp i taljen, tømt i gryta og kokt i ett rom. Deretter ble de renset og lagt i småesker i det lange rommet innenfor, hvor det var rensebenker langs alle veggene. Til slutt ble de veid i det tredje rommet, hvor de og ble lagt i større esker og kjørt til Vadsø som såkalt halvfabrikata, fordi eskene ble lukket (falset) i Vadsø. Lederen tok imot båtene om kvelden, og sto opp kl. 5 for å koke reker så de var klare til pilling av kvinnene, som kom på jobb kl. 7.

Ca 25 kvinner fra Ekkerøy, krampenes og Golnes var i arbeid og det ble renset flere hundre kilo reker hver eneste dag. Hver morgen kom det syklende arbeidere til fabrikken. Kvinnene gjorde en fantastisk jobb og arbeidet ble utført med høy presisjon.
Fra 1964 var det en periode med mindre rekefangst. Filialen på Ekkerøy ble nedlagt og arbeiderne ble i en periode kjørt til Aarsæthers anlegg i byen med buss. Anlegget ble da tømt og alt utstyr ble tatt til Hermetikkfabrikken i byen.
Rekefabrikken var en filial under Brødr. Aarsæther A/S, som drev Vadsø Hermetikkfabrikk A/S.

I 1986 overtok Vadsø kommune bruket. Kaia og de fleste bygninger er restaurert. Ved siden av den gamle butikken er leiligheta som kjøpmann Arne Olsen med familie bodde i mens de drev butikken, fra ca. 1946 til 1969. Denne er i dag tidsriktig innredet i 1950-tallsstil og åpen for publikum.

Dronefoto av Ekkerøy